Rapport regeldruk vrijwilligersorganisaties bij Tweede Kamer


Vrijwilligers zijn een onmisbare steun voor onze samenleving. De overheid kan én moet er meer aan doen om vrijwilligerswerk makkelijker te maken. Dat kan door de regeldruk te verminderen. Het rapport met de resultaten van het onderzoek dat op verzoek van het kabinet gedaan is naar de regeldruk voor vrijwilligersorganisaties, is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Binnenkort spreken betrokken organisaties over het rapport en de aanbevelingen met Tweede Kamerleden.

Vorig jaar ondertekende de LVKK een petitie om de regeldruk voor vrijwilligers in besturen te verminderen. Initiatiefnemer was de NOV. Dit was een van de signalen die het kabinet kreeg dat de maat vol was. Het onderzoek dat inmiddels is afgerond, is duidelijk over het belang van vrijwillige inzet: 'Vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen zijn van enorme waarde voor onze samenleving. 39% van de Nederlandse bevolking doet aan vrijwilligerswerk voor maatschappelijke organisaties. In vergelijking met andere landen ligt dit percentage hoog en is Nederland koploper als het gaat om vrijwilligerswerk.'

In het rapport komt naar voren dat de ervaren regeldruk wordt veroorzaakt door het aantal verplichtingen dat van toepassing is en de complexiteit van individuele verplichtingen. Daarbij worden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vaak genoemd. De onderzoekers stellen onder andere voor om te bezien of kleine organisaties uitgezonderd kunnen worden van de AVG en Wwft, zonder het doel van de wet in gevaar te brengen.

Het rapport beveelt aan om op drie niveaus samen met de sector aan de slag te gaan om de ervaren regeldruk merkbaar te kunnen verminderen: 1) het vereenvoudigen van een aantal huidige verplichtingen, 2) het voorkomen van regeldruk door nieuwe verplichtingen en 3) het intensiveren van de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen.