Regels, regels, regels - EWmagazine over de gevolgen voor besturen


'Iets doen voor een ander' is voor 50% van alle vrijwilligers de belangrijkste drijfveer voor inzet. Maar door aangescherpte wetgeving zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de Wbtr) en de verplichte inschrijving in het UBO-register, is de regeldruk toegenomen en is besturen niet zonder risico. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) startte hiertegen een petitie die door vele particulieren en organisaties waaronder de LVVK, is ondertekend.

Een artikel in het EWmagazine laat zien dat de intentie van de regels niet verkeerd is, maar dat de wijze waarop ze uitgevoerd dienen te worden het doel voorbij schiet, inconsequent is en een zware belasting vormt voor de organisaties. Door de aangescherpte wetgeving zijn bestuurders eerder persoonlijk aansprakelijk als er iets misgaat in de vereniging of stichting. ‘Daardoor haken mensen af, en het nodigt ook niet uit om in besturen plaats te nemen,’ aldus Klaske Piebenga, bestuurssecretaris LVKK in het artikel.