Regionale bijeenkomsten actieve bewoners en adviesraden


Dorpsorganisaties en Adviesraden kunnen elkaar aanvullen en versterken: samenwerken werkt

 

Actieve bewoners realiseren oplossingen voor vraagstukken in hun dorp.
Gemeentelijke adviesraden sociaal domein adviseren gemeenten over het beleid.
Dorpsorganisaties en Adviesraden kunnen elkaar aanvullen en versterken.

Om elkaar te leren kennen organiseren LSA en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein vier Regionale bijeenkomsten:

* Woensdag 19 juni  ALKMAAR: 13.00 - 16.00  GAS!Fabriek, Helderseweg 28, 1817 BA 

* Woensdag 26 juni  HELMOND: 17.00 - 20.00  Wijkhuis Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 XC

* Vrijdag 5 juli         TOLBERT:   13.00 - 16.00  Dorpshuis Tolbert, Hoofdstraat 27, 9356 AT

* Vrijdag 13 september NIJMEGEN: 13.00 - 16.00  Villa Klein Heumen, Scheidingsweg 111, 6525 TD

 

Voor aanmelden: ga naar de website van de LSA.