Resultaten pilot functieverbreding dorpshuizen Drenthe bekend


In 2019 startte in Drenthe het experiment ‘pilot functieverbreding dorpshuizen’. Dorpshuizen kregen de kans om te experimenteren met uitbreiding van functies. Inmiddels zijn de bevindingen gepubliceerd. Een mooie kans voor dorpshuizen in heel het land om hier van te leren.

Bij functieverbreding kon het gaan om het versterken van de bestaande functie, maar ook om het toevoegen van nieuwe functies aan het dorpshuis. Zestien dorpshuizen dienden bij de provincie een aanvraag in. In de pilot werd samengewerkt met verschillende maatschappelijke organisaties. De deelnemende dorpshuizen moesten een projectplan schrijven en gingen aan de slag binnen een van de vier thema’s: beter benutten, (in)formele zorg, kunst & cultuur en sport & bewegen.

De evaluatieverslagen laten zien welke (gemeenschappelijke) ervaring er was en op welke punten de dorpshuizen graag ook in de toekomst verder willen leren of ondersteuning willen krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Samenwerken loont: tussen dorpshuizen onderling en met de verenigingen in het dorp en anderen. Doe niets gescheiden wat samen kan.
  • Kennis vergaren en daar hulp bij krijgen.
  • Elkaar blijven ontmoeten.
  • Hulp geven en hulp vragen – binnen het dorpshuis en ook dorpshuizen onderling. Daarmee wordt bedoeld: meer van elkaar opsteken.

Via de site van de BOKD worden de resultaten en leerpunten gedeeld.

Het experiment ‘pilot functieverbreding dorpshuizen’ is mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe. In het project werd samengewerkt tussen dorpshuizen, BOKD, Sport Drenthe, Kunst & Cultuur, Biblionet en Zorgbelang.