Sociale winst dankzij dorpsondersteuner


Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een dorpsondersteuner of vergelijkbaar sociaal initiatief, voor dorpen. Uit het onderzoek – gedaan in vier Groningse dorpen – blijkt dat hiermee belangrijke sociale winst geboekt wordt.

Zo kunnen dorpsbewoners langer thuis wonen en komt eenzaamheid minder snel in beeld en belandt de juiste zorg sneller en beter op de goede plek. Het zijn overigens niet alleen de mensen die hulp of steun nodig hebben die profijt hebben van de dorpsondersteuner, ook de vrijwilligers worden beter in hun rol gezet doordat bijvoorbeeld hulpvragen eerder gesignaleerd worden.

Het onderzoek ‘De sociale winst van de dorpsondersteuner’ is uitgevoerd in het kader van de Learning Community van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen. Universitair hoofddocent Richard Jong-A-Pin, universitair docent Juliette de Wit en een team studenten van de University College Groningen voerden het onderzoek uit onder vier Groningse zorgzame dorpsinitiatieven:

  • Wedde dat ’t Lukt - Wedde, Veelerveen, Vriescheloo en Wedderveen
  • Dorpscoöperatie MiddelSoam - Middelstum
  • Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen - Wagenborgen en Woldendorp
  • DörpsZörg Ulrum - Ulrum

Uit het onderzoek blijkt dat door de inzet van een dorpsondersteuner (of een vergelijkbaar zorgzaam initiatief):

  • Jaarlijks honderden hulpvragen worden opgelost. Denk hierbij aan hulp bij kleine klusjes in huis of bij administratie, het maken van een wandeling of vervoer naar het ziekenhuis.
  • Dorpsbewoners langer thuis kunnen blijven wonen en minder eenzaam zijn. Ook profiteren dorpsbewoners van een betere en soepelere informatievoorziening richting het sociaal en medisch domein. Verder halen vrijwilligers voldoening uit het werk dat ze doen en zijn mensen meer betrokken bij het dorpsleven, leren over het dorp en maken kennis met nieuwe mensen.
  • De juiste zorg beter en eerder, op de juiste plek belandt. Problemen worden eerder gesignaleerd waardoor er vaker een vrijwilliger ingezet kan worden in plaats van de formele zorg. Familieleden en buren worden ontlast doordat een vrijwilliger helpt.

De onderzoekers hebben een Infographic gemaakt van het onderzoek naar de sociale winst van de dorpsondersteuner. Binnenkort komt het hele onderzoek online.

Richard Jong-A-Pin deed al eerder onderzoek naar de dorpsondersteuner. Dit deed hij onder andere in opdracht van Groninger Dorpen.