TVL vierde kwartaal 2021 kan aangevraagd worden


Vanwege de ingrijpende coronamaatregelen die in december zijn genomen is ook in het 4e kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opengesteld voor ondernemers.

Ook buurt- en dorpshuizen kunnen van deze regeling gebruik maken mits zij voldoen aan de voorwaarden. In de praktijk blijkt dit vrijwel alleen voor grote wijkcentra en MFC’s haalbaar. De TVL Q4 2021 is aan te vragen tot 28 januari, 17:00 uur.