Veerkrachtige dorpen! Ontmoet hun inwoners in magazine Werkplaats


‘Dorpen doen het zelf’. Met die uitspraak start Annemarie Jorritsma, voorzitter van de KNHM, het juli-nummer van het magazine Werkplaats. Een nummer dat samen met ons gemaakt werd. We zijn trots op de veerkracht van dorpen en hun inwoners die er uit al die artikelen spreekt. En Annemarie Jorritsma heeft gelijk als zij constateert dat dat niet niks is. De uitdagingen waar we met elkaar voor staan zijn immers fors: demografische ontwikkelingen, stikstof, energietransitie, en vereenzaming, om er maar een paar te noemen.

KNHM en LVKK laten samen in het magazine zien waartoe veerkrachtige dorpen in staat zijn: het realiseren van een compleet nieuw vitaal dorpshart; het zelf beheren van dorpsgebouwen met een maatschappelijke functie en kleinschalige wooninitiatieven ontwikkelen voor jong en oud. Het komt allemaal aan bod in de artikelen. Ontmoeten staat vaak centraal in die initiatieven, want dat is de basis van elk samenlevingsverband. Ook is er aandacht voor een andere manier van kijken naar grondgebruik. Hoe kunnen we natuurinclusieve landbouw bedrijven? Hoe herstellen we de biodiversiteit? We laten een van de (vele) inwonersinitiatieven op dit gebied aan het woord.

‘De potentie van dorpskracht en plattelandskracht zit overal’ benadrukt Annemarie Jorritsma, ‘aan de randen van Nederland net zo goed als in de Randstad. Dat moeten we koesteren, want die kracht speelt een belangrijke rol in het vinden van oplossingen voor grote vraagstukken. Er zijn gemeentes die onderzoeken hoe ze bewoners kunnen helpen om zelf aan de slag te gaan met waterbeheer. Goed voor klimaatbestendigheid maar ook voor sociale cohesie. Ook de energietransitie kreeg een boost toen burgers zelf aan de slag gingen in coöperaties. Dorpsbewoners vinden zelf oplossingen! Overheden en andere partijen moeten daar oog voor  hebben en ze de ruimte geven.' 

Download hier het magazine