Warmteboost 2024 vervolgstappen


Begin juli hebben alle dorps- en buurthuizen die zich hadden ingeschreven voor Warmteboost 2024 bericht gehad of ze in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en/of ondersteuning.

Net als in de vorige editie is het aantal inschrijvingen flink hoger dan het budget toeliet. Ruim 140 dorps- en buurthuizen en andere maatschappelijke accommodaties hebben zich aangemeld. 34 van hen mogen een aanvraag doen bij het Oranje Fonds, bijna 50 moeten de komende tijd nog aanvullende informatie aanleveren om tot een aanvraag te komen. Voor hen organiseren we binnenkort enkele technische vragenuurtjes. 

Werkboeken en regiobijeenkomsten

Ben je niet geselecteerd of heb je je niet ingeschreven maar wel belangstelling voor het verduurzamen van je dorps- of buurthuis? Op www.warmteboost.nl vind je vier handige werkboeken waarmee je je ideeën kunt concretiseren in een plan. In het najaar organiseren we regiobijeenkomsten door het hele land waar je ook inspiratie kunt opdoen of je concrete vraag kunt stellen aan onze projectadviseurs. Je kunt voor informatie en advies natuurlijk ook altijd contact opnemen met de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen of met LSA Bewoners.

Ontzorgingsprogramma

Ook via het landelijk ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed kunnen dorps- en buurthuizen een aanvraag voor (financiële) ondersteuning indienen. De subsidiepot is in tegenstelling tot vorig jaar nog lang niet leeg. Informeer bij het provinciale loket naar de mogelijkheden. 

Webinars

In juni organiseerden we ook twee webinars: over het opstellen van een projectplan en over het financieren van je plan. De webinars zijn hier terug te kijken.

WarmteBoost

Het programma WarmteBoost reduceert de energiekosten van 50 ontmoetingsplekken in buurten en dorpen in Nederland waar de energiearmoede het grootst is. Om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingsplekken de deuren open kunnen houden en een duurzaam toekomstperspectief krijgen, werken het Postcode Loterij Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en Oranje Fonds samen om hen te helpen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Contactpersonen bij LVKK zijn Alle Postmus en Klaske Piebenga, te bereiken via apostmus@remove-this.lvkk.remove-this.nl of kpiebenga@remove-this.lvkk.remove-this.nl.