Werkbezoek BZK met aandacht voor ruimte (initiatief) en grenzen (verantwoordelijkheden)


Op dinsdag 4 september bracht een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan Broek in Waterland. De Dorpsraad Broek in Waterland en de LVKK verzorgden een inhoudelijk programma.

Vertegenwoordigers van de Dorpsraad lieten aan de hand van de problematiek van de N247 de kracht van bewoners zien. Verbinding is hierbij het sleutelwoord: verbinding met de dorpsgemeenschap, de regio en het lokaal en provinciaal bestuur.

Na een wandeling door het dorp vindt aan de hand van een presentatie door Geert Hoogeboom, bestuurslid van de LVKK, een discussie plaats op basis van drie actuele vragen:

  • Hoe kunnen een gemeente(raad) en een provincie bewoners ruimte geven voor eigen initiatief en partnerschap?
  • Wat zijn grenzen aan bewonersverantwoordelijkheden. Welke verantwoordelijkheden kan een gemeente(raad) nooit aan bewoners delegeren?
  • Welke rol ziet BZK voor zichzelf en de LVKK weggelegd om het vertrouwen in de representatieve èn participatieve democratie op gemeenteniveau te vergroten?

Zie bijgevoegd programma, verslag van de dag, beeldverslag en de presentatie van de LVKK.