Werkbezoek Provincies in Vledder (Drenthe)

Aangemaakt door Maarten Korenman |

Op woensdag 29 mei organiseerde de LVKK een werkbezoek in Vledder voor het Interprovinciaal Overleg (IPO). Deze organisatie behartigt de belangen van de 12 provincies in Den Haag en bevordert onderlinge kennisuitwisseling. Ambtenaren die zich bezighouden met bouwen en wonen waren speciaal voor dit doel naar Vledder gekomen.

Vledder, gelegen in de Drentse gemeente Westerveld, is een schoolvoorbeeld van succesvol burgerinitiatief. Vanuit Dorpsbelang Vledder werd het initiatief genomen voor het Woonzorgcentrum de Borgstee. Dit duurzame complex biedt oudere dorpsbewoners, ook die met een ziekte of handicap, de mogelijkheid om in Vledder te blijven wonen. Het complex bestaat uit zestien zorgappartementen, drie herstelkamers en zestien koopwoningen. Harold Dijkgraaf, een van de initiatiefnemers, verzorgde een rondleiding. De IPO-medewerkers waren onder de indruk van het sterke initiatief vanuit de bewoners, de duurzaamheid van het gebouw en de financiering met obligaties, waardoor dorpsgenoten zelf in de Borgstee konden investeren.

Vervolgens werden de recent opgeleverde 9 starterswoningen, vlakbij de Borgstee, bekeken. Harald Janson en Bart de Bruin vertelden de bezoekers tijdens de rondleiding over de totstandkoming van deze woningen. In samenwerking met Dorpsbelang Vledder en Oudejaarsvereniging ‘De Oliebol’, waarin veel jongeren actief zijn, werd een groep jonge starters gevormd die zelf opdracht gaf voor de bouw van de starterswoningen. Dit ging niet zonder slag of stoot, en het verhaal van Harald en Bart was dan ook bijzonder leerzaam voor de bezoekers.

De starterswoningen in Vledder zijn ook een van de voorbeelden in onze handreiking voor wooninitiatieven in kleine kernen. Deze dient als inspiratie voor bewoners die zelf opdrachtgever willen zijn om woningen te realiseren in hun dorp. Mariska Nauta van de BOKD vertelde dat het tekort aan woningen in veel Drentse dorpen een belangrijk thema is en dat de handreiking dan ook veel wordt gebruikt door bewoners. De handreiking werd aangeboden aan Peter Jasperse, programmamanager Ruimte en Leefomgeving bij het IPO. Onze medewerker Maarten Koreman lichtte toe wat de LVKK en onze provinciale organisaties op dit thema verwachten vanuit de provincies. Daarbij werden positieve voorbeelden uit Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant aangehaald.

Dat het ook vanuit overheden beter kan op dit thema, werd duidelijk uit de verhalen van enkele jongeren. Roy Boer en Ruben van Kampen vertelden over de moeilijkheden die zij in Wapse ervaren om zelf woningen te realiseren. Marit Gorter deelde soortgelijke problemen uit het nabijgelegen Dwingeloo. Hun verhalen toonden aan dat jongeren graag in hun eigen dorp willen blijven, maar dat dit nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Dit leidde tot waardevolle inzichten bij de IPO-medewerkers, een constructief gesprek over mogelijke oplossingen, en versterkte contacten tussen de verschillende initiatiefnemers.

Na een afsluitend drankje keerden de IPO-medewerkers tevreden huiswaarts. De komende tijd blijft de LVKK zich bezighouden met kennisontwikkeling over dit thema, zodat dorpsbewoners die dat graag willen, in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.