Brochure De nieuwe Omgevingswet


Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze voegt een groot aantal sectorale regelingen samen. Voor een dorp betekent het o.a. heel concreet dat het bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan.

Met de Omgevingswet moet de overheid straks meer en sneller kunnen inspelen op integrale ontwikkelingen in onze leefomgeving. Meer gericht op de functionaliteit van de ruimte en niet op ruimtelijke planning sec. Het initiatief vanuit de maatschappij (dat kan dus zijn vanuit bewoners, ondernemers, verenigingen of organisaties) staat centraal in de nieuwe Omgevingswet. Het is de samenwerking tussen inwoners en overheid die meer aandacht vraagt en kan worden versterkt bij het invoeren van de Omgevingswet. Elkaar betrekken, ambtenaren én inwoners, vanaf het begin van plannen maken en leren van elkaars ervaringen en werkwijzen, biedt kansen.

Deze brochure met tips voor dorpen, inwoners, bewonersoverlegorganisaties en gemeenten, is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse bijeenkomsten en cursussen die BOKD, Doarpswurk en Groninger Dorpen in 2019 met dorpsbewoners organiseerden. Voorbeelden en ervaringen uit deze bijeenkomsten en voorbeelden van elders uit Nederland zijn in opdracht van de LVKK verwerkt in deze brochure en omgezet naar aanbevelingen voor gemeenten en dorpen.