Een handreiking voor wooninitiatieven in kleine kernen


De LVKK heeft samen met de provinciale verenigingen een handreiking opgesteld die initiatiefnemers helpt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in dorpen en kleine kernen of bij de herbestemming van bestaand vastgoed. De handreiking ondersteunt hen en geeft daarmee zeggenschap en invloed.

In de handreiking wordt de ontwikkeling van een initiatief in stappen uitgewerkt. Twee ‘intermezzo’s’ belichten onderwerpen die in alle fasen van een project aan de orde kunnen zijn. Ter illustratie en inspiratie delen vijf zeer gevarieerde wooninitiatieven hun ervaringen en tips.

Ook geeft de handreiking informatie over betrokken partijen en wet- en regelgeving. Op 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet in werking is getreden. Deze beoogt een meer samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Maar we moeten er rekening mee houden dat er tijd overheen gaat voor alles goed zal lopen. Iedereen zal aan de nieuwe werkwijze moeten wennen. Als initiatiefnemers is het goed om daar rekening mee te houden.

De ontwikkeling van nieuwbouw of herbestemming is niet gemakkelijk en vraagt vaak een lange adem en veel doorzettingsvermogen. Een gemiddeld project duurt al gauw een aantal jaren. De tips van initiatiefnemers die het proces doorlopen hebben, zullen zeker helpen. Evenals het heldere stappenplan dat in de brochure is opgenomen.