Goed voor Elkaar Dorpen


Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige dorpen komt het maar niet van de grond, in andere dorpen is het niet te stuiten. Wat maakt dat verschil? Of: wie maakt het verschil? De inwoners van elf dorpen in heel Nederland tonen in de brochure Goed voor Elkaar dorpen hoe zij het doen.