Samen werken aan bewonersinitiatieven


Samen werken aan bewonersinitiatieven, hoe doe je dat en waar begin je? In deze brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven vanuit het perspectief van bewonersoverlegorganisaties (dorps- en wijkbelangenorganisaties, dorps- en wijkraden) en geeft concrete handvatten voor de praktijk. Geen papieren participatie maar oprechte samenwerking!