Zó werk je met jongeren aan een sterk platteland!


Dorpen als plezierige woonplek voor iedereen. Dat willen we allemaal! Dorpen waar zowel ouderen als jongeren fijn wonen. Toch zijn het vaak volwassenen die bedenken wat er ‘goed’ is voor een dorp. Er is nu een brochure die je als dorpsorganisatie op weg helpt met ideeën om jongeren te betrekken bij activiteiten en plannen.

De brochure Ruimte voor Jongeren komt voort uit het project Jong Platteland. Een project dat is uitgevoerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Dorpswerk Noord-Holland, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Groninger Dorpen, Plattelandsjongeren NL en HAN University of Applied Sciences.

Door in plattelandsgebieden op verschillende manieren te werken met jongeren, hebben de deelnemers aan het project ervaren hoe jongeren zich (willen) inzetten om de leefbaarheid van hun dorp of regio ook in de toekomst goed te houden. Die ervaringen delen zij graag. De belangrijkste lessen vanuit het project zijn terug te vinden in de brochure. Ook zijn er tips opgenomen om zelf aan de slag te gaan. 

Jongeren in staat stellen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat is het achterliggende doel van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), een programma van ZonMw. Jong Platteland was een van de 87 proeftuinen van dit programma (2018-2020). De jongeren die betrokken zijn geweest hebben een MDT gedaan.