Programma

12:45 – 13:30 Inloop en registratie

13:30 – 13:40 Opening
Door Jacqueline Kerkhof, dagvoorzitter en Mieke Damsma, voorzitter LVKK

13:40 – 14:00 Keynote speech Hoe overleef ik de zorg?
Door Bettina Bock, hoogleraar Inclusieve plattelandsontwikkeling, Wageningen University & Research

14:00 – 14:25 Uitreiking Dorpsvernieuwingsprijs 2023

Elles Bulder, lector Leefomgeving in Transitie (LiT) Hanze Hogeschool), voorzitter van de jury zal bekendmaken wie van de drie finalisten - Grijpskerk, Mariënvelde of Vledder - de winnaar is geworden van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023.

14:25 – 15:10 Workshops

 • De apotheekhoudend huisarts en wijkverpleegkundige: een sterk team!

  Hoe het was, hoe het is, en hoe het zou moeten zijn.

  Aan de hand van twee patiëntencasussen behandelen we de huidige zorgproblemen in de dorpen en geven we aan hoe wij vinden dat de eerstelijnszorg voor de toekomst het best geborgd kan zijn.

  Presentatie: Leon Salimans (apotheekhoudend Huisarts, Taskforce Oost),  Jennifer Bergkamp (wijkverpleegkundige, Buurtzorg) Jeroen Huijgens (Landelijke Huisarts Vereniging)

 • Finalisten van de dorpsvernieuwingsprijs 2023 delen hun ervaringen.

  De drie finalisten van de Dorpsvernieuwingsprijs vertellen hoe zij zorg op hun dorp voor elkaar krijgen samen met en voor hun gemeenschap.

 • Zorgcoöperatie 't Heft

  Dorps- en gemeenschapshuizen kunnen en moeten een belangrijke rol spelen bij zorg en welzijn in het dorp of de wijk. Dat wordt ook meer en meer verwacht door bijvoorbeeld gemeenten. Maar dat vraagt een andere werkwijze en andere betrokkenheid van de omgeving. Hoe slaag je daar in? Dit wordt besproken vanuit drie invalshoeken.
 1. De gemeenschapshuis 2.0 trajecten in Brabant als hulpmiddel om de activiteiten af te stemmen op de (zorg- en welzijns)behoeften van de buurt en het eigenaarschap daarvan te verbreden.
 2. De ervaring en opbrengst van een 2.0 traject voor zorg en welzijn in de Berchplaets in Berghem.
 3. Een praktijkvoorbeeld van een geslaagde verandering van werkwijze en de resultaten voor zorg en welzijn Dorpswerk Sprundel.

  Presentatie:  Piet Hein Jonkergouw (voorzitter van ’t Heft). Peter van Eekelen (voorzitter van de Berchplaets in Berghem) en Adri van Ginneken (voorzitter Dorpswerk Sprundel).
 • Zorgzaam Austerlitz: Hoe een dorp zijn eigen zorg regelt

  In Austerlitz hebben de inwoners het heft in eigen hand genomen en de zorg en ondersteuning voor dorpsbewoners zelf georganiseerd. Jan Smelik, een van de oprichters, vertelt over Austerlitz Zorgt en plaatst dit initiatief ook in een landelijk perspectief.

  Presentatie: Jan Smelik (arts en medeoprichter van lokale zorginitiatieven als Austerlitz Zorgt en Nederland Zorgt Voor Elkaar - NLZVE).
 • Elsendorp: Samenspel rondom de Dorpsondersteuner en Huisarts

  Huisarts Joep Gondrie gaat in op de manier waarop hij zijn praktijk in een dorp met 1000 inwoners levensvatbaar houdt en de dorpsondersteuner laat zien hoe de zorg in het dorp is georganiseerd in samenwerking tussen informele en professionele zorgverleners.

  Presentatie: Joep Gondrie (huisarts) en Hannie Penninx (dorpsondersteuner).
 • Brummen Gezond: ‘Bijdehand’ en ‘bij de hand’ zijn voor elkaar

  Inwonersparticipatie in een veranderende welzijn- en zorgwereld, komen tot sociale innovatie in de lokale omgeving.

  De kracht van de stem van inwoners, met elkaar zoeken naar mandaat, leren, meepraten en samendoen door te vertrekken vanuit inwonerskracht en hun sociale cohesie. Marcel Kerkhoven neemt je mee in zijn eigen zoektocht samen met inwoners naar het versterken van de gemeenschap.

  Presentatie: Marcel Kerkhoven (huisarts en mede-initiatiefnemer van Inwoners Collectief Brummen Gezond).

15:10 – 15:45 Pauze

15.45 – 16:45 Debat over de toekomst van Zorg op het Dorp
Debat onder leiding van Jacqueline Kerkhof met:

 1. Tiemen Meijer, manager van het team zorginkoop Wlz van Zilveren Kruis
 2. Gerjan Navis - Internist-nefroloog, emeritus-hoogleraar voeding in geneeskunde
 3. Leon Salimans - Apotheekhoudende huisarts, opleider en coach en medeopsteller van het manifest van de apotheekhoudende huisartsen
 4. Jeroen Huijgens (LHV) - Apotheekhoudend huisarts in Salland. Sinds 2012 ook Kaderarts hart - & vaatziekten voor de Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. Tevens als huisarts-opleider verbonden aan het Radboud UMC.
 5. Roy Bouten, wethouder Horst aan de Maas. Portefeuille: Wonen en wijken, Gezondheid en zorg Jeugd en onderwijs (inclusief huisvesting scholen), Werk en inkomen, Integratie nieuwe inwoners Arbeidsmigranten.

16:45 - 17.30 Afsluiting en napraten met een drankje