170 actieve inwoners bezochten het PlattelandsParlement in Venhorst

|   PlattelandsParlement

Het PlattelandsParlement is dé plek waar actieve bewoners in contact komen met anderen, ideeën opdoen en zich laten inspireren door nieuwe werkwijzen. Dit jaar waren er 170 mensen uit heel het land afgereisd naar Venhorst, gemeente Boekel (NB).

Burgemeester Pierre Bos ging in zijn welkomstwoord in op de veranderende rollen: "Het wenkende perspectief voor de rijksoverheid, provinciale en vele lokale overheden is partner te zijn in elk bewonersinitiatief. Anders gezegd: de overheid is aan zet om te participeren in bewonersinitiatieven. De logische volgorde van denken en handelen bij besturen is: het begint bij de inwoners, vervolgens komt de lokale overheid in beeld, daarna volgen provincie, rijk en Europa. De kaders waarbinnen we werken zijn de rechtstaat en de grondwet. Mijn verzoek aan alle bestuurders is nadrukkelijk de inwoners centraal te stellen. Bij alles wat je doet, vraag je je af wat heeft/hebben de inwoner(s) eraan." 

Interactieve workshops, een excursie en lezingen waren opgezet rond 5 thema's:

  • Wat kan een dorpsondersteuner betekenen voor de dorpsgemeenschap?
  • Is kringlooplandbouw een wenkend perspectief?
  • Hoe vinden we goede herbestemming voor leegstaande kerken en agrarische gebouwen?
  • Wat is de rol en organisatiewijze van onze dorpsorganisatie?
  • Welke kansen biedt de Omgevingswet?

Bekijk hier een fotoimpressie van de dag (met dank aan Bertrand Verhelst); lees hier het artikel dat 23 november verscheen in het Brabants Dagblad.