Democratic Challenge

|   Samen Sturen

Vernieuwing van de lokale democratie. Veel dorpen en gemeenten zijn op zoek naar nieuwe vormen om te sturen.

Het experimenteer- en leerprogramma Democratic Challenge waarvan de weerslag te zien is op de site www.democraticchallenge.nl laat zien welke ideeën er leven of projecten op dit moment uitgevoerd worden. In januari vond het Noordelijk Congres Democratic Challenge (NCDC) plaats, ondermeer georganiseerd door de Drentse, Friese en Groningse provinciale verenigingen.

Hoofdspreker Job Cohen gaf de aanwezige bestuurders, ambtenaren en burgerinitiatiefnemers enkele adviezen met betrekking tot burgerparticipatie. Zo stelde hij dat maatwerk belangrijk is. “Kijk wat er leeft in jouw straat, wijk of gemeente. Doe ook je best om de hele gemeenschap erbij te betrekken. Anders is er geen sprake van democratie’’.

Als de zogenaamde ‘gemeenschapskracht’ zo belangrijk wordt, wat voor taak heeft de gemeenteraad dan nog in de toekomst? Deze vraag werd meerdere keren gesteld tijdens het congres. Centraal stonden het delen van kennis, praktische voorbeelden, inspirerende initiatieven en experimenten die de andere vormen van democratie laten zien. Zo werden er deelsessies gehouden over burgerplanvorming, nieuwe verdienmodellen en samenwerking tussen dorpen en gemeenten. Uit de drie noordelijke provincies werden initiatieven gedeeld. Sint Annen, Dongeradeel en gemeente Midden Drenthe gaven voorbeelden van dorps- en wijkontwikkeling. Tijdens het ‘Diner Pensant’ werd de methodiek van de G1000 ervaren. Realisme was er tijdens het congres ook. We zijn er nog lang niet. Wethouder Engbert van Esch van de gastgemeente Ooststellingwerf noemde het congres een mijlpaal op weg naar democratische vernieuwing. Van Esch: "Dit is een proces met vallen en opstaan. Falen mag. Dan komt het succes vanzelf.’’