Dorpsvernieuwingsprijs

|   Dorpsvernieuwingsprijs

Met de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de LVKK bewoners zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio.

De winnaar dingt mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo bieden we een nationaal en internationaal platform waar de initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld. 

Kandidaat zijn dorpen die werken aan initiatieven die de leefbaarheid voor nu en op de lange termijn vergroten. Bewonersparticipatie en burgerinitiatieven zijn hier geen papieren beleidskreten - de inzendingen maken zichtbaar wat bewoners zelf kunnen en willen. De Dorpsvernieuwingsprijs richt zich op initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen.

Aan de Dorpsvernieuwingsprijs zijn geldbedragen verbonden van € 3000 voor de winnaar; en 2 x  € 1500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen. Met het bedrag kunnen mooie initiatieven weer verder geholpen worden.