Dorpsvernieuwingsprijs

|   Dorpsvernieuwingsprijs

Met de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de LVKK bewoners zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio.

De winnaar dingt mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo bieden we een nationaal en internationaal platform waar de initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld. 

Kandidaat zijn dorpen die werken aan initiatieven die de leefbaarheid voor nu en op de lange termijn vergroten. Bewonersparticipatie en burgerinitiatieven zijn hier geen papieren beleidskreten - de inzendingen maken zichtbaar wat bewoners zelf kunnen en willen. De variĆ«teit bij de inzendingen in 2017 was enorm: van een veilige onderdoorgang onder een provinciale weg tot aan woningen voor jongeren; van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen tot aan een gezonde moestuin voor en door het hele dorp. De Dorpsvernieuwingsprijs richt zich op initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen.

Uit de 28 dorpen die zich voor de prijs aanmeldden, gingen er drie naar de finale. Dat waren Beltrum (Gelderland), Garnwerd (Groningen) en Witteveen (Drenthe). Witteveen ging er uiteindelijk met de hoofdprijs van door.

Kijk hier voor een overzicht van alle 28 inzendingen.