Duurzaam MFC in Rottevalle

|   Innovatie, mobiliteit, duurzaamheid

In februari 2017 opende MFC It Werflân in Rottevalle (Friesland). Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting.

Het is voor zover bekend het eerste gemeenschapsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van cradle to cradle (C2C). 

De houten bar is maar één van de vele aspecten waar het ‘cradle to cradle’ karakter van het multifunctioneel centrum zichtbaar is. Het zeildoek op de barkrukken, afkomstig van het skûtsje ‘de Rot’ uit Rottevalle, benadrukken de lokale invloed op de bouw en het interieur. Net als de stoelen in de huiskamer waarvan de zittingen van voormalige klimtouwen zijn gemaakt. De wanden in het hele gebouw bestaan uit houten platen die met schroeven zijn vastgezet. Wordt het gebouw ooit afgebroken, dan zijn alle materialen weer opnieuw te gebruiken. Geen belasting van het milieu dus. 

Toen in 2012 met de bouw van start gegaan zou worden,, kwamen de beide scholen uit het dorp met het verzoek of ze als gefuseerde nieuwe school konden meedoen in de nieuwbouw. Dat betekende wel dat het hele proces van plannen maken opnieuw moest beginnen. Dat betekende ook een nieuwe partner: de gemeente. Het dorpsbestuur bleef een belangrijk aandeel hebben in alle beslissingen en hield vast aan het C2C-principe. Dat betekende ook dat niet alleen het materiaal zoveel mogelijk uit de regio kwam, maar ook de benodigde mankracht.
MFC It Werflân bestaat nu uit een school, dorpshuis, kinderopvang en peuterspelen, waarbij verschillende ruimtes gezamenlijk worden gebruikt. Een deel van de jeugdsoos bijvoorbeeld is ook in gebruik bij de buitenschoolse opvang en de kinderen van de school hebben activiteiten in de grote zaal, die met schuifwanden in meerdere kleinere zalen kan worden verdeeld.

Meer lezen over gemeenschapshuizen en duurzaamheid? Dat kan in onze brochure Gebouw van Betekenis