Erven herbestemmen Ermelo

|   Herbestemmen

In Ermelo speelt met name de functieverandering van agrarisch vastgoed. Er zijn veel aanvragen gedaan en er zijn er vier gerealiseerd. Zo is in een voormalige pluimveehouderij nu een uitvaartcentrum gevestigd. Een vleeskalverenstal werd kinderboerderij.

Leerervaring
Het veranderen van een bestemming is in de praktijk verre van eenvoudig. Maar de ervaring is dat de procedure erg uitgebreid is en er erg veel regels van toepassing zijn. Dat een verbouwing goedgekeurd moet worden en de brandveiligheid in orde moet zijn is heel begrijpelijk. Maar er zijn ook voorwaarden waarvan nut en noodzaak niet begrepen worden in de context van de ingediende plannen. De herbestemming van een kalverenstal tot kinderboerderij heeft bijvoorbeeld vier jaar geduurd. Een flora- en faunaonderzoek was in dit geval, een van de verplichtingen waaraan voldaan diende te worden.