Finalisten Dorpsvernieuwingsprijs bekend!

|   Dorpsvernieuwingsprijs

Grijpskerk, Mariënvelde en Vledder naar de finale!

De jury van de Dorpsvernieuwingsprijs had dit jaar te maken met een zeer hoog niveau van inzendingen. Dat was goed nieuws, want het geeft de energie en inspanningen van inwoners weer die actief en met elkaar mooie dingen weten te bereiken in hun dorpen. Maar het maakte het werk voor de jury ook lastig. Welke drie dorpen verdienden het door te gaan naar de finale? Wie stegen er binnen dit niveau net boven de andere uit? 

Omdat er 14 aanmeldingen waren, kon de jury volop kiezen uit kandidaat-dorpen/kernen waar de plannen volledig zijn gerealiseerd en waarbinnen vele thema’s, activiteiten zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn gerealiseerd. Extra aandacht was er dit jaar voor resultaten op sociaal vlak. Op grond van al deze afwegingen heeft de jury besloten dat Grijpskerk (Gr), Mariënvelde (Gl) en Vledder (Dr) dit jaar de finalisten zijn. 

In Grijpskerk, gemeente Westerkwartier, werden de inwoners in 2015 geconfronteerd met het bericht dat verzorgingstehuis De Wierde zou sluiten. Dat zou grote impact hebben – niet alleen op oudere inwoners, maar op het hele dorp. De cliëntenraad deed met deskundigen uit het dorp onderzoek om te kijken wat de levensvatbaarheid was van een verzorgingstehuis in Grijpskerk. Dit zou zeker mogelijk zijn, maar dan in combinatie met andere functies. De samenwerkingsdriehoek van Multi Functioneel Centrum (MFC), dorpscoöperatie (DC) en zorgaanbieder Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) heeft geresulteerd in een prachtig MFC. De ouderenzorg is behouden gebleven voor de regio, het historisch archief en de bieb hebben hierin een plek. Er zijn zalen, een ontmoetingsplaats en een dorpsloket waar alle dorpsbewoners terecht kunnen voor ondersteuningsvragen.

Mariënvelde, gemeente Oost Gelre, heeft in 2016 met hulp van veel vrijwillige inzet van de inwoners een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gebouwd, in 2017 bekroond tot Dorpshuis van het jaar Gelderland. Hier is plaats voor sport, spel en ontmoeten. Het is ook de locatie van Zorgcorporatie Mariënvelde die zorgt voor dagbesteding aan ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio en de inloopvoorzieningen voor dorpsbewoners. Sinds 2017 is Mariënvelde aan het werk om de dorpskern verder te vernieuwen en aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers. Het plein tussen de kerk, de BMV en de basisschool is klimaatadaptief ingericht om verkoeling te bieden op warme dagen. Het dorpshart nodigt nu uit om elkaar daar te ontmoeten. Er zijn bankjes geplaatst en kinderen kunnen spelen rondom het waterelement. 

In 2012 kantelt het denken in Vledder, gemeente Westerveld: ‘zorgen voor’ werd ingeruild voor ‘zorgen dat’. De verhouding tussen overheid en burger veranderde en er kwam vanuit de inwoners na de visie op zorg ook een visie op levensloopbestendig wonen in Vledder (2017). Het bleef niet bij plannen en papier. Inmiddels is er door de Stichting Onderdak Vledder, opgericht door Dorpsbelang Vledder, een duurzaam gebouwd en energieneutraal woonzorgcentrum gerealiseerd met 32 appartementen (De Borgstee); er is Naobuur: een informatie- & contactcentrum Welzijn en Zorg en er rijdt een dorps/belbus zodat mensen vervoerd kunnen worden naar familie, polikliniek etc.

De komende tijd ontvangen de dorpen de jury, onder voorzitterschap van Elles Bulder (lector Leefomgeving in Transitie (LiT) Hanze Hogeschool). De uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs is op 21 november in Dorpshuis De Phoenix- in Schaijk, als onderdeel van het symposium Zorg op het Dorp.

Met de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de LVKK bewoners zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp of regio. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs zijn geldbedragen verbonden van € 3000 voor de winnaar; en € 1500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.