Gebouw van betekenis

|   Wonen, zorg, accommodatie

Onder de titel ‘Gebouw van Betekenis’ werden door het gehele land (gecoördineerd door de LVKK) pilots uitgevoerd rondom gemeenschapsaccommodaties.

Hierbij ging het om pilots op drie inhoudelijke terreinen: Dorpsaccommodatiebeleid; Wmo-scan en Duurzaamheid. In drie brochures zijn de ervaringsverhalen en tips beschreven.

Daarnaast valt onder het project ‘Gebouw van Betekenis’ alle praktische informatie die we ter beschikking stellen aan alle vrijwilligers en vrijwillige bestuurders van gemeenschapsaccommodaties via de ‘Vraagbaak’ op de website www.dorpshuizen.nl . Deze wordt gezamenlijk actueel gehouden en voorziet in een grote behoefte met meer dan 2000 views per maand en veel respons. Ook werken we rond de dorpshuisproblematiek samen met grote organisaties als NOV en NOC*NSF waar het gaat om regelgeving in deze accommodaties: dit betreft bijv. de terreinen van Energiebelasting; Uitvoeringsrechten muziek via Sena en Buma en de regels vanuit de Horecawet.