Gemeentehuis wordt museum

|   Herbestemmen

Het gemeentehuis in Gorssel (Gelderland), een gemeentelijk monument uit 1914, kwam eind 2012 leeg te staan. Een particuliere partij (Hans Melchers) heeft het pand verbouwd tot museum om de zogenaamde Scheringacollectie onder te brengen. Het later aangebouwde achterdeel van het gemeentehuis werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw, die met een glazen 'hals' is verbonden met het oorspronkelijke gebouw.

Leerervaring
Het is de dorpsraad geweest die het initiatief heeft genomen om de bijzondere locatie onder de aandacht te brengen als locatie voor museum MORE. Een unieke kans voor herbestemming. De dorpsraad was zich er terdege van bewust dat een museum  veel ‘reuring’ zou geven, want het pand staat midden in het dorp.

  • Een plan van deze omvang roept, naast veel enthousiasme, onherroepelijk ook weerstand op. Denk bijvoorbeeld aan bezorgdheid over mogelijke verkeers- en parkeeroverlast. Wees daar, samen met de gemeente, op bedacht en zorg dat je bij een grote verandering op een goede manier met weerstanden omgaat. Geef eventuele bezwaren aandacht en neem het serieus. Doel is om de individuele belangen en het gemeenschappelijke belang bij elkaar te krijgen en te voorkomen dat enkele inwoners procedures starten omdat ze hun eigen belang geschaad achten. 
  • Als dorpsraad sta je dichter bij de inwoners dan de gemeente en kun je daar een positieve rol in hebben.
  • Neem initiatief om mensen steeds goed te informeren en te betrekken. Anticipeer bijtijds zodat er, wanneer er problemen ontstaan, ook snel maatregelen genomen kunnen worden om die op te lossen. 
  • De door vrijwilligers gerunde website www.gorssel.nl wordt veel geraadpleegd en is daardoor een heel goede manier om mensen op de hoogte te houden.