Jury bezoekt finalisten Dorpsvernieuwingsprijs

|   Dorpsvernieuwingsprijs

Afgelopen week bezocht de jury van de Dorpsvernieuwingsprijs, onder voorzitterschap van Elles Bulder (lector Leefomgeving in Transitie (LiT) Hanze Hogeschool) de drie finalisten: Grijpskerk, Mariënvelde en Vledder. Alle dorpen benutten de kans hun projecten voor het voetlicht te brengen.

In Grijpskerk, gemeente Westerkwartier, resulteerde een samenwerking tussen Multi Functioneel Centrum (MFC), dorpscoöperatie (DC) en zorgaanbieder Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) in een prachtig MFC. Hierdoor kon de ouderenzorg behouden blijven voor de regio. In het gebouw hebben het historisch archief en de bieb een plek. Er zijn zalen, een ontmoetingsplaats en een dorpsloket waar alle dorpsbewoners terecht kunnen voor ondersteuningsvragen.

Mariënvelde, gemeente Oost Gelre, heeft in 2016 met hulp van veel vrijwillige inzet van de inwoners een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gebouwd. Deze werd in 2017 bekroond tot Dorpshuis van het jaar Gelderland. Hier is plaats voor sport, spel en ontmoeten en heeft ook de Zorgcorporatie Mariënvelde een plek. Ook zijn de inwoners hard aan het werk om de dorpskern verder te vernieuwen en aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers.

Vledder, gemeente Westerveld, realiseerde een duurzaam gebouwd en energieneutraal woonzorgcentrum met 32 appartementen (De Borgstee); er is Naobuur: een informatie- & contactcentrum Welzijn en Zorg en er rijdt een dorps/belbus zodat mensen vervoerd kunnen worden naar familie, polikliniek etc.

Heel bijzonder is dat de Koning deze keer bij de uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs aanwezig zal zijn. Hij bezoekt twee workshops waarbij deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over onder andere het organiseren van zorg in een dorp en de rol van dorps- en gemeenschapshuizen. Ook spreekt de Koning met de winnaar en de finalisten van de Dorpsvernieuwingsprijs over hun initiatieven om de zorgvoorzieningen in hun dorp te versterken en de leefbaarheid te vergroten. De prijs wordt uitgereikt als onderdeel van het programma symposium Zorg op het Dorp, dinsdagmiddag 21 november.