Netwerk Duurzame Dorpen

|   Innovatie, mobiliteit, duurzaamheid

Ontmoeten, delen en inspireren is het motto van het Netwerk Duurzame Dorpen, een landelijk netwerk van, voor en door dorpen

die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een digitaal platform voor het delen van kennis en idee├źn. Hiermee kunnen dorpen elkaar inspireren. Iedereen die een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling in dorpen wil leveren, kan zich kan verbinden aan het Netwerk. Het Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk platform en heeft provinciale steunpunten. De LVKK ondersteunt het Netwerk.

In het Netwerk laten dorpen zien dat ze werken aan een duurzame leefomgeving. Dit kan op veel thema's. Van Afval & Kringlopen tot Zorg & Welzijn. Of een dorp nu al grootse initiatieven realiseert of juist een eerste informatieavond organiseert, elke stap telt! Dorpen beschrijven hun initiatieven en kunnen documenten en ander materiaal uploaden. Alle dorpen in Nederland kunnen meedoen en zichzelf inschrijven. Ze worden per provincie weergegeven.
In het Netwerk zijn ook deskundigen, partners, gemeenten en themagroepen actief. Zij kunnen dorpen helpen bij hun activiteiten. Deskundigen in heel Nederland kunnen zichzelf, net als de dorpen, zonder tussenkomst van een organisatie inschrijven. Ze worden per provincie getoond. Partners, gemeenten, themagroepen zijn alleen te vinden als er een provinciaal steunpunt is. Dit geld ook voor de weergave van projecten en activiteiten.

www.netwerkduurzamedorpen.nl