Nieuwe vervoersconcepten

|   Innovatie, mobiliteit, duurzaamheid

We realiseren het ons nauwelijks, maar ons levensgeluk wordt mede bepaald door onze vrijheid om van A naar B te kunnen reizen.

Naar school of naar je werk. Op familiebezoek en naar je wekelijkse sport- of muziekavond. We zijn veel ‘onderweg’. Er worden inmiddels ook allerlei nieuwe, meer duurzame vervoersopties met succes ontwikkeld. Er ontstaan nieuwe concepten, vaak ondersteund door ICT. In kleine kernen en landelijk gebied is er minder vraag en aanbod en wordt dit dus minder snel door de markt ingevuld. Terwijl juist hier de invulling van mobiliteit een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid is.

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) verkennen de komende tijd samen welke behoefte er in het landelijk gebied van de provincie Overijssel is aan nieuwe vervoersconcepten. Zij organiseren in Ost-Wijhe, Heino en Bergentheim co-creatie-sessies waarin zij vragen ophalen, mensen informeren over mogelijkheden en vervolgens kijken of het mogelijk is vraag en aanbod aan elkaar te verbinden via bewonersinitiatieven. Deze site informeert over de komende ontwikkelingen.

Ook in Limburg wordt actief onderzocht welke mogelijkheden innovatie vervoersconcepten bieden om de bereikbaarheid van het platteland te optimaliseren. Tijdens een zeer goed bezocht vervoerssymposium in december 2016 presenteerden verschillende organisaties hun visie. De presentaties zijn te zien op de site van de VKKL. Voor inwoners van Limburgse kleine kernen die een eigen vervoersinitiatief willen starten organiseert de VKLL in het voorjaar van 2017 vragenuurtjes. Meer informatie via vkkl@remove-this.synthese.remove-this.nl