Schoolgebouw Aerdt

|   Herbestemmen

De gemeente heeft nog geen bestemming voor de basisschool in Aerdt (Gelderland) die leegstaat. Het dorp ziet graag dat het schoolgebouw behouden blijft als maatschappelijke voorziening en dus niet voor detailhandel of andere commerciële doeleinden te koop komt te staan.

Het idee is om aangepaste huisvesting te realiseren in het schoolgebouw, of de ruimte beschikbaar te stellen voor zorginstellingen om hier activiteiten zoals dagbesteding, spreekuur huisarts en aanverwante activiteiten te organiseren. Er is veel vergrijzing in het dorp en voor zorg en aangepast wonen moeten bewoners naar omliggende steden. In de eerste helft van 2017 zal er een definitief besluit komen vanuit de gemeente.

Leerervaring
Omdat ervaring ontbreekt is contact gezocht met de dorpsschool in Loo (gemeente Duiven) over hun aanpak van de toekomstige herbestemming van het schoolgebouw. Tip is dan ook: Steek je licht op bij anderen die al wel ervaring hebben met wat jij in jouw dorp wil doen.