Verdiepingsslag overheidsparticipatie

|   Samen Sturen

Gemeenten worstelen met de implementatie van de doe-democratie, met name op het punt van het overdragen van verantwoordelijkheden naar bewonersinitiatieven

BZK, VNG en anderen ondersteunen gemeenten daarbij. Deze ondersteuning vertrekt vanuit het overheidsperspectief. De LVKK en de provinciale verenigingen werken vanuit het bewonersperspectief. Om vanuit die leefwereld aansluiting te maken met de overheid is een aanbod ontwikkeld onder de titel Verdiepingsslag Overheidsparticipatie.

De Verdiepingsslag Overheidsparticipatie brengt bewoners, college van B&W, ambtenaren en gemeenteraad samen om gedachten over samenwerking en participatie uit te wisselen en afspraken te maken over de omgang met bewonersinitiatieven.  In 2016 werd een verdiepingsslag, begeleid door DKK Gelderland uitgevoerd door de gemeente Doetinchem. Lees hierover meer in het artikel  De sociale kracht van kleine kernen, in Sociaal bestek van december 2016.