Wat is een PlattelandsParlement?

|   PlattelandsParlement

Het PlattelandsParlement is een tweejaarlijkse activiteit waarbij actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici.

Zij maken hun inzet voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland zichtbaar en leveren input voor beter beleid dat hen ondersteunt bij dat streven. Naast beleidsbeïnvloeding is het doel van het PlattelandsParlement te leren van elkaar; kennis te delen; elkaar te inspireren en elkaar tot acties aan te zetten die de vitale plattelandssamenleving ten goede komen. Uitgangspunt van het PlattelandsParlement is dat de kwaliteit van het platteland bij haar bewoners in goede handen is.

Het PlattelandsParlement is ontstaan in Zweden, waar het al ruim 20 jaar wordt georganiseerd. In 1989 riep de Zweedse overheid het PlattelandsParlement in het leven om rechtstreeks informatie te krijgen van bewoners, dorpsraden en gebiedscommissies. Ook in Nederland, waar de regie rond plattelandsontwikkeling bij provincies en gemeenten ligt, hebben landelijke politici behoefte aan een direct inspraakmoment. Het toenmalige ministerie van LNV heeft het Zweedse idee enthousiast opgepakt.

Sinds 2005 heeft het Nederlandse PlattelandsParlement zich ontwikkeld tot een tweejaarlijks inspraakorgaan wat er toe doet, met een volwassen organisatie en actuele thema's, als platform voor politici en plattelandsbewoners om in direct contact problemen ├ęn oplossingen uit te wisselen. Behalve het tweejaarlijkse nationale PlattelandsParlement worden in steeds meer provincies provinciale PlattelandsParlementen of Leefbaarheidsdebatten georganiseerd.

Zie ook www.plattelandsparlement.nl