Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Publicaties

Wat voor een dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties.
Een discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld.

28 actieve dorpen werken aan leefbaarheid

De deelnemers aan de Dorpsvernieuwingsprijs 2017, maar ook die van voorgaande edities, laten zien dat dorpen meegaan met hun tijd, maar wel op hun eigen manier en vooral met hun eigen invulling. Deze brochure biedt een overzicht van alle dorpen die met hun projecten dit jaar meedongen naar de prijs. 

Herbestemming leegstaand vastgoed

Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ook in kleine kernen vastgoed leeg kwam te staan. Gelukkig zijn er ook sociale ontwikkelingen die een impuls kunnen geven aan herontwikkeling. In deze waaier delen 3 provinciale verenigingen en verschillende initiatiefnemers hun ervaringen. Zo, dat andere initiatiefnemers hier weer van kunnen leren.

Vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang. Een thema dat nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie – maar wat is dat? – blijkt essentieel voor een goed verloop. Twee provinciale verenigingen deden onderzoek naar het proces rondom opvang in vier gemeenten met verschillende uitgangssituaties. Wat werkt goed; wat is in een dergelijk proces af te raden of een aandachtspunt? 

Dorpen zijn duurzaam

Steeds meer dorpen richten zich op een duurzame toekomst. Ze nemen energiebesparende maatregelen, kopen collectief zonnepanelen in of wekken hun eigen energie op. Wil jij ook een duurzaam initiatief beginnen in eigen dorp of buurt? Of organiseer je dit al en wil je graag meer informatie en inspiratie? Dan is dit een handig boekje.  

Zorgzame dorpen

Dorpsbewoners die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbaren zo lang mogelijk in hun eigen dorp en omgeving kunnen blijven wonen. Het gevoel dat dorpsbewoners het zelf beter kunnen, groeit. Ze nemen het heft in eigen hand en regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zoveel mogelijk samen. Dit boekje biedt informatie en inspiratie.

Gebouw van betekenis: Het accommodatieplan

Welke voorzieningen zijn nodig voor een leefbaar dorp of leefbare wijk, hoe kunnen de dorpen en wijken deze voorzieningen zelf in stand houden en wat en wie heeft het dorp, of de wijk, daarvoor nodig? Met de ervaringen, opgedaan in projecten in drie provincies, kunnen nieuwe initiatieven voor accommodatieplannen hun voordeel doen.

Gebouw van betekenis: Dorpshuis en de Wmo

Deze brochure is opgezet als toolkit door en voor vertegenwoordigers en inwoners van gemeenschappen die met de Wmo-taken aan de slag willen vanuit de positie en mogelijkheden vanuit het dorpshuis. De brochure is als ervaringsdocument ook uitdrukkelijk bedoeld voor gemeentelijke en provinciale overheden, want: “samen zorgen we voor elkaar”!

Gebouw van betekenis: Duurzame dorpshuizen

Gemeenschapsaccommodaties in drie provincies, staan in deze brochure centraal. Hier zijn inwoners bewust aan de slag gegaan met de mogelijkheden hun accommodatie te verduurzamen. Quick wins, ervaringen met financiering, conclusies en aanbevelingen kunnen andere initiatiefnemers verder helpen.