Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Publicaties

Een handreiking voor wooninitiatieven in kleine kernen

De LVKK heeft samen met de provinciale verenigingen een handreiking opgesteld die initiatiefnemers helpt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in dorpen en kleine kernen of bij de herbestemming van bestaand vastgoed. De handreiking ondersteunt hen en geeft daarmee zeggenschap en invloed. 

Goed Voor Elkaar Dorpen

Gemeenschapskracht komt tot bloei als bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk. In sommige dorpen komt het maar niet van de grond, in andere dorpen is het niet te stuiten. Wat maakt dat verschil? Of: wie maakt het verschil? De inwoners van elf dorpen in heel Nederland tonen in de brochure Goed voor Elkaar dorpen hoe zij het doen.  

Samen werken aan bewonersinitiatieven

Samen werken aan bewonersinitiatieven, hoe doe je dat en waar begin je? In deze brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven vanuit het perspectief van bewonersoverlegorganisaties (dorps- en wijkbelangenorganisaties, dorps- en wijkraden) en geeft concrete handvatten voor de praktijk. 

De nieuwe Omgevingswet

Het is de samenwerking tussen inwoners en overheid die meer aandacht vraagt en kan worden versterkt bij het invoeren van de Omgevingswet. Elkaar betrekken, ambtenaren én inwoners, vanaf het begin van plannen maken en leren van elkaars ervaringen en werkwijzen, biedt kansen. Een brochure met tips.

Dorpsvernieuwingsprijs 2019

Vier finalisten laten zien hoe zij hun dorp aantrekkelijk maken en houden voor (nieuwe) inwoners. Ieder dorp geeft op eigen manier invulling aan duurzaamheid: sociaal, ruimtelijk en door het inzetten van nieuwe energiebronnen. Een boekje om je door te laten inspireren.

Wat voor een dorpshuis willen we zijn?

Een brochure / publicatie voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties. Een discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld.

28 actieve dorpen werken aan leefbaarheid

De deelnemers aan de Dorpsvernieuwingsprijs 2017, maar ook die van voorgaande edities, laten zien dat dorpen meegaan met hun tijd, maar wel op hun eigen manier en vooral met hun eigen invulling. Deze brochure / publicatie biedt een overzicht van alle dorpen die met hun projecten dit jaar meedongen naar de prijs. 

Herbestemming leegstaand vastgoed

Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ook in kleine kernen vastgoed leeg kwam te staan. Gelukkig zijn er ook sociale ontwikkelingen die een impuls kunnen geven aan herontwikkeling. In deze brochure / publicatie delen 3 provinciale verenigingen en verschillende initiatiefnemers hun ervaringen. 

Vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang. Een thema dat nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie – maar wat is dat? – blijkt essentieel voor een goed verloop. Twee provinciale verenigingen deden onderzoek naar het proces rondom opvang in 4 gemeenten. Wat werkt goed; wat is in een dergelijk proces af te raden of een aandachtspunt? Brochure / publicatie

Dorpen zijn duurzaam

Steeds meer dorpen richten zich op een duurzame toekomst. Ze nemen energiebesparende maatregelen, kopen collectief zonnepanelen in of wekken hun eigen energie op. Wil jij ook een duurzaam initiatief beginnen in eigen dorp of buurt? Of organiseer je dit al en wil je graag meer informatie en inspiratie? Dan is dit een handige brochure /publicatie.  

Zorgzame dorpen

Dorpsbewoners die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbaren zo lang mogelijk in hun eigen dorp en omgeving kunnen blijven wonen. Het gevoel dat dorpsbewoners het zelf beter kunnen, groeit. Ze nemen het heft in eigen hand en regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zoveel mogelijk samen. Deze brochure / publicatie biedt informatie en inspiratie.

Gebouw van betekenis: Het accommodatieplan

Welke voorzieningen zijn nodig voor een leefbaar dorp of leefbare wijk, hoe kunnen de dorpen en wijken deze voorzieningen zelf in stand houden en wat en wie heeft het dorp, of de wijk, daarvoor nodig? Met de ervaringen, opgedaan in projecten in drie provincies, kunnen nieuwe initiatieven voor accommodatieplannen hun voordeel doen. Brochure / publicatie 

Gebouw van betekenis: Dorpshuis en de Wmo

Deze brochure is opgezet als toolkit door en voor vertegenwoordigers en inwoners van gemeenschappen die met de Wmo-taken aan de slag willen vanuit de positie en mogelijkheden vanuit het dorpshuis. De brochure / publicatie is als ervaringsdocument ook uitdrukkelijk bedoeld voor gemeentelijke en provinciale overheden, want: “samen zorgen we voor elkaar”!

Gebouw van betekenis: Duurzame dorpshuizen

Gemeenschapsaccommodaties in drie provincies, staan in deze brochure / publicatie centraal. Hier zijn inwoners bewust aan de slag gegaan met de mogelijkheden hun accommodatie te verduurzamen. Quick wins, ervaringen met financiering, conclusies en aanbevelingen kunnen andere initiatiefnemers verder helpen.

Onderzoek Bewonersoverlegorganisaties

Prof. Tine de Moor (Universiteit van Utrecht) onderzocht in opdracht van de LVKK in 2017 de veranderingen in rollen en functies van dorpsorganisaties. Het eindrapport (april '18) onderscheidt 4 functies van Bewonersoverlegorganisaties. N.a.v. het rapport ontwikkelde de LVKK met Tine de Moor en Lauren Antonides (Universiteit van Utrecht) Het Kleine Kernen Spel.