Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Onze aanpak

Voor en door bewoners

Een goed, leefbaar Nederland kan niet zonder een vitaal platteland. Daarom is het van belang dat vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp, dicht bij huis via hun eigen provinciale vereniging, de ondersteuning vinden die ze nodig hebben: procesbegeleiding bij projecten, kennisontwikkeling en strategische inzet.

De LVKK behartigt de belangen op landelijk niveau. Nadruk hierbij ligt op wat bewoners zelf belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun dorp of regio. De LVKK werkt vanuit een integrale aanpak waarbij wonen, werken, mobiliteit, onderwijs, zorg en welzijn in samenhang gezien worden.

Bij de Rijksoverheid en de Tweede Kamer agendeert de LVKK actuele thema’s, trends en ontwikkelingen. Dat gebeurt via structureel overleg én via het tweejaarlijks nationaal PlattelandsParlement. De LVKK biedt een platform en is een spreekbuis naar de landelijke overheid, bedrijfsleven en instellingen.

Ook op Europees niveau en in de grensregio’s zijn we actief door deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, Volonteurope, European Rural Community Alliance (ERCA), het European Rural Parliament en samenwerking in de Euregio’s.

Zie ook ons beleidsplan 2024-2027, het activiteitenplan 2023, het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2021.