Zoekresultaten

392 resultaten:
71. zoekresultaten  
Zoeken  
72. Dag van de burgerinitiatieven  
Wist je al dat burgerinitiatieven hun ‘eigen dag’ hebben? Dat is zaterdag 9 april 2022.   
73. 31 mei symposium 'Local empowerment: Samen succesvol'  
Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31 mei 2022 een grensoverschrijdend symposium over instandhouding van lokale voorzieningen en het samenspel tussen…  
74. Kamerleden ongerust: vrijwilligersorganisaties en goede doelen moeten uit de verdachtenbank  
Twee dagen na de deadline van het UBO-register heeft het Nederlandse vrijwilligerswerk een petitie aangeboden aan de Kamerleden Hilde Palland (CDA), Chris Stoffer (SGP) en Hawre Rahimi (VVD) om…  
75. jaarverslag_2021__2_.pdf  
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen Jaarverslag 2021 Voorwoord Een van de belangrijkste wapenfeiten van onze vereniging het afgelopen jaar was iets dat zich voltrok zonder dat we er veel voor…  
76. Jaarverslag 2021  
Evenals 2020 was het verslagjaar 2021 een bijzonder jaar dat in belangrijke mate getekend werd door de gevolgen van Corona. Voor de LVKK en de provinciale verenigingen betekende de Covid-pandemie…  
77. NLDoet  
NLdoet 2022 vindt dit jaar plaats op 11 en 12 maart 2022.  
78. Steunbetuiging aan alle burgers die getroffen zijn door het huidige conflict in Oekraïne  
De LVKK betuigt als actief lid en onderdeel van de Europese burgerbewegingen van het platteland (ERCA, ELARD, PREPARE) steun aan de mensen die getroffen zijn door het huidige conflict in Oekraïne.…  
79. Financiële positie dorpshuizen door Corona ernstig verslechterd  
De financiële positie van dorps- en en buurthuizen is in de afgelopen twee jaar ernstig verslechterd. Door de opeenvolgende Corona-maatregelen hebben veel besturen ingeteerd op hun vermogen en…  
80. PlattelandsParlement, Dorpsvernieuwingsprijs en viering 45-jarig bestaan LVKK  
Op 14 mei vindt in de Trefkoele+ in Dalfsen het PlattelandsParlement plaats met workshops, lezingen en een excursie. Het evenement, eerder gepland in oktober 2021 moesten we ivm Corona uitstellen.…  
Zoek resultaten 71 tot 80 van 392