Protest tegen kosten auteursrechten buurthuizen heeft succes


Bezwaar van de LVKK en de LSA om buurthuizen en wijkcentra aan te slaan voor auteursrechtvergoedingen heeft succes gehad. De buurthuizen en wijkcentra konden door Corona niet open zijn en na 1 juni slechts beperkt open. LVKK en LSA hebben met een brief bij de auteursorganisaties geprotesteerd tegen het aanvankelijke voornemen om de centra in deze periode wel te laten betalen. Dat voornemen is nu ingetrokken.

Alhoewel sportkantines vrijstelling hebben gekregen en compensatie krijgen voor hun licentie, verwachtten Buma Stemra; Sena en Videma dat buurthuizen en wijkcentra ook in de periode dat zij niet open konden zijn, betalen voor gebruik van muziek en beeld. Een oneerlijke gang van zaken vonden de LVKK en LSA. Temeer daar juist deze maatschappelijke organisaties met hun belangrijke functie voor de gemeenschap, door Corona zwaar financieel zijn getroffen en nog altijd onder druk staan.

De LVKK en LSA hebben per brief om uitleg gevraagd en bezwaar geuit. En met succes, de auteursrechtorganisaties hebben inmiddels besloten ook compensatie te verlenen aan buurthuizen en wijkcentra.