Stop de ontmanteling van het openbaar vervoer!


Met de provinciale statenverkiezing in aantocht hebben de media veel belangstelling voor het openbaar vervoer. Het zijn immers de provincies die de afspraken maken met regionale vervoerders. Afgelopen week verschenen in Volkskrant en NRC artikelen over de druk op het openbaar vervoer in het landelijk gebied: steeds meer dorpen dreigen afgesloten te raken van openbaar vervoer.

Wie al langer de berichtgeving over het openbaar vervoer volgt, weet dat de afkalving van het ov niet van vandaag op gisteren is. Het is een al jarenlang lopend proces waarbij het uiteindelijk gaat om geld, keuzes en belangen. En een slecht dooraderd platteland waar op vele plaatsen geen openbaar vervoer is, betekent dat een grote groep mensen achtergesteld wordt. Sterker nog, er is sprake van kansenongelijkheid. Vanuit de gemeenschap zijn mensen opgestaan die gezamenlijk initiatieven zijn gestart. Maar ook hierbij is de ondergrens bereikt. 

Reden voor de LVKK om afgelopen week een brief in te sturen naar de media, die als opiniestuk op 2 maart geplaatst werd in het Nederlands Dagblad.

Foto: Marcelle Davidse