Webinar Nieuwe kansen voor vluchtelingen en krimpregio’s?


Sinds een jaar verkent het project Welcoming Spaces hoe nieuwe kansen kunnen ontstaan als internationale migranten en vluchtelingen zich vestigen in regio’s met bevolkingskrimp. Het goed matchen van personen en plekken blijkt echter niet zo eenvoudig. Toch zijn er in Nederland en daarbuiten succesvolle voorbeelden. Hoe lukt het hen wel? Dat wordt verkend in het webinar op 26 maart (11.00-12.30 uur). 

Burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, lokale, regionale en nationale beleidsmakers, uitvoerders en bestuurders van gemeentes, provincies en nationale overheden, onderzoekers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hun uitdagingen en vragen voor te leggen, en ook om hun goede praktijken en interessante strategieën te presenteren.

Het programma bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend is er een Nederlandstalig webinar waarin de matching van statushouders en krimpregio’s in Nederland onder de loep wordt genomen. In de middag is er een Engelstalige internationale meet-up over het matchen van zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen met krimpregio’s. Hieraan nemen interessante initiatieven uit heel Europa deel.

Zie programma en aanmelding