Word bestuurslid en geef vorm aan het platteland


De LVKK heeft binnen haar dagelijks bestuur vacatures voor nieuwe bestuursleden, betrokken bij de toekomst van het platteland en de inwoners.

Het bestuur ontwikkelt samen met een vertegenwoordiging van de provinciale verenigingen, de langetermijnstrategie voor de LVKK. Het bestuur bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Voor bestuursleden geldt geen beloningsbeleid.

De nieuwe bestuursleden die wij zoeken:

  • hebben aantoonbare ervaring met en/of zijn betrokken bij de doelgroep van de vereniging en voelen zich verbonden met de doelstellingen van de LVKK;
  • hebben bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een non-profit organisatie;
  • hebben een visie op de opgaven én kansen waar de inwoners van het platteland voor staan;
  • sturen gezamenlijk (voorzitter, secretaris, penningmeester en overige DB-leden) door middel van DB-vergaderingen het beleid en de organisatie aan en wonen de AB-vergaderingen bij;
  • leveren een bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan, werkplan en andere beleidsdocumenten.

Spreekt de uitdaging om vorm te geven aan de toekomst van dorpen en kleine kernen je aan? Heb jij een netwerk dat aansluit bij de doelstellingen van onze vereniging en wil je dit inzetten? Heb je de drive om onze vereniging verder door te ontwikkelen en beschik je over een of twee dagdelen per week die je kunt inzetten? Er komen in het bestuur verschillende functies vacant, waarover we de komende tijd graag in gesprek gaan. Met jou, of misschien iemand die je wil tippen. We houden ons aanbevolen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met bestuurssecretaris Klaske Piebenga: 06 1956 6435. Reageren kan tot 21 november via info@remove-this.lvkk.remove-this.nl.

Bekijk hier de bestuursprofielen.