Wat we doen

 

 

Zuivelfabriek Gees

|   Herbestemmen

De in 1896 door de melkveehouders opgerichte coöperatieve zuivelfabriek in Gees (Drenthe) heeft ruim een eeuw gefunctioneerd. Toen in 1999 alle...

Lees verder

Het Overveen

|   Herbestemmen

De landbouwfunctie van gebied Het Overveen (Overijssel) moest plaats maken voor nieuwe natuur. In een eerder stadium waren er al 5...

Lees verder

Erven herbestemmen Ermelo

|   Herbestemmen

In Ermelo speelt met name de functieverandering van agrarisch vastgoed. Er zijn veel aanvragen gedaan en er zijn er vier gerealiseerd. Zo is in een...

Lees verder

Woonunits voor ouderen op erf

|   Herbestemmen

De Amanshoeve in Manderveen (Overijssel) heeft woonunits gerealiseerd voor zorgbehoevende ouderen. Dementerende ouderen en familieleden kunnen hier...

Lees verder

Schoolgebouw wordt dorpshuis

|   Herbestemmen

In 2013 moest de school in Roderesch (Drenthe) de deuren sluiten. Tegelijkertijd was het bestaande dorpshuis niet meer ‘van nu’. Er waren te weinig...

Lees verder

Vraagbaak

|   Wonen, zorg, accommodatie

Samen met het Oranje Fonds ondersteunen we duizenden dorpshuisvrijwilligers in de steeds complexere omgeving waarbinnen zij functioneren.

Lees verder