Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Verslagen en presentaties

Wij (ver)bouwen als dorp zorgwoningen
verslag
presentatie

WoonRUIMTE voor jongeren in eigen dorp
verslag
presentatie

Van Dorpshuis naar Huis van het dorp
verslag
presentatie

Dorpshuis: goed exploiteren door slim beheren
verslag
presentatie

Mensen van ver, kansen dichtbij
verslag
presentatie

Coƶperatie: klassiek en kansrijk
verslag
presentatie

Het dorp verdient een coƶperatie
verslag De Ulebelt 
verslag 'Steingood' Beringe

Erven voor ouderen
presentatie

Dorpen met een gouden randje
presentatie

Gemeente durf te participeren: Wmo en Omgevingswet
verslag

Welzijn, wonen en zorg in eigen hand: Da's pas gezond!
verslag
presentatie

Zullen we de dorpsraad maar opheffen?
verslag

Openbaar vervoer: Door wie en Voor wie?
verslag
presentatie

Zorg op afstand brengt zorg dichtbij
presentatie 

Dorpshuizen en de Wmo-scan
verslag
presentatie