Zoeken

Zoekresultaten

267 resultaten:
41. Openbaar_vervoer._Voor_wie__door_wie.pdf  
Datum: 26-06-17
Workshop Openbaar vervoer. Voor wie, door wie? WENSAUTOPROJECT De Bekkerie Boekend Heijmansstraat 128A 5929 NS Boekend tel. 06-48567879 j.jaspers@debekkerie.nl Wensautoproject de Bekkerie…  
42. Van_dorpshuis_naar_huis_van_het_dorp.pdf  
Datum: 26-06-17
Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Thema Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Het gaat dus om verandering Rol Spirato en VKKL • Ondersteunend voor zowel de accommodaties enerzijds…  
43. Welzijn__wonen_en_zorg_in_eigen_hand._Das_pas_gezond..pdf  
Datum: 26-06-17
Interactieve lezing Welzijn, wonen en zorg in eigen hand. Da’s pas gezond! Welzijn, wonen en zorg in eigen hand Dat is pas gezond! Jitske Tiemersma, Omzien naar Elkaar Nederland Zorgt voor Elkaar…  
44. Wij__ver_bouwen_als_dorp_zorgwoningen.pdf  
Datum: 26-06-17
welkom Workshop Wij (ver)bouwen als dorp zorgwoningen Lange aanloop Aanleiding Leefbaarheidsonderzoek 2007 De centrale vraag Hoe willen de mensen wonen en samenleven in Austerlitz, nu en in de…  
45. WOONruimte_voor_jongeren.pdf  
Datum: 26-06-17
Workshop woonRUIMTE voor jongeren in eigen dorp WoonRUIMTE voor jongeren in eigen dorp Lex Hoefsloot DKK Gelderland Bernard Smits WBVG Groei of Krimp? • Beperkte groei mogelijk: • Er kan…  
46. Erven_voor_ouderen.pdf  
Datum: 26-06-17
Workshop Erven voor ouderen Erven voor ouderen Onderzoek naar andere woonvormen in Overijssel 2 Aanleiding • Vergrijzing • Wijzigingen in de zorgvraag • Vrijkomende erven in het buitengebied 3…  
47. PP.2017.VerslagDorpshuisexploiteren.pdf  
Datum: 26-06-17
Dorpshuis: goed exploiteren door slim beheren Angelieke Huisman van Holstohus in Olst en Tom Jannink van de OVKK lieten ons eerst even kennis maken met elkaar en met onze vraag over het…  
48. PP.2017.VerslagDorpshuisWmo.pdf  
Datum: 26-06-17
PlattelandsParlement 2017 ‘Dorpshuizen en WMO-scan’ Jaap de Knegt, Dorpswerk Noord Holland Inge van Dijk, Zorg verandert De workshop kende twee gedeelten: 1- Jaap de Knegt besprak kort de door…  
49. PP.2017.VerslagDorpshuisnaarHuisvanhetdorp.pdf  
Datum: 26-06-17
PlattelandsParlement 2017 ‘Van Dorpshuis naar Huis van het Dorp’ Piet ten Haaf, Spirato Gerard Witlox, Tienray In deze workshop stonden twee aspecten centraal: 1- Veel dorpen kennen een, veelal met…  
50. PP.2017.Verslagwelzijnwonenzorgineigenhand.pdf  
Datum: 26-06-17
PlattelandsParlement 2017 Welzijn, wonen en zorg in eigen hand; dat is pas gezond. Jitske Tiemersma, Omzien. In deze workshop gaat Jitske soms in gesprek met de aanwezigen om eigen ervaringen voor…  
Zoek resultaten 41 tot 50 van 267